Arne Klingborg – inspiratören

Arne Klingborg (1915-2005) var först och främst konstnär men kanske mest uppmärksammad som den inspirerande kraften bakom Rudolf Steinerseminariet i Järna. Boken tar upp en rad olika teman, som alla spelade stor roll i Klingborgs skapande: Antroposofin som kulturimpuls i världen, Miljö som ger liv, Trädgård till nytta och nöje, Den ofullbordade funktionalismen, Kunskap genom handen samt konstnären Arne Klingborg.

Förutom biografiska och konstvetenskapliga essäer innehåller den ett antal texter av Klingborgs egen hand och berättelser från ett antal människor som samarbetat med honom.

Inbunden (211 sidor)