Den gemensamma källan för konst och vetenskap

En serie föredrag som behandlar människans förhållande till de olika konstarterna; måleri, skulptur, arkitektur, musik, eurytmi och poesi. Genom att hitta balansen mellan det yttre livet och inre upplevelser, mellan form och innehåll, öppnar sig nya skapande möjligheter med såväl konstnärliga och kunskapsmässiga som sociala drag.

Av: Jörgen Smit.

ISBN: 9186066463. Häftad.